Wat is de GCCC?

 

sinds 17 mei 1992

De Gay Classic Car Club (Benelux) werd opgericht op 17 mei 1992, toen tijdens het eerste evenement ruim 45 mensen spontaan lid werden. Het idee voor zo’n club kwam uit de Verenigde Staten.

Het ledental is, met name door reclame van mond tot mond, de website en artikelen in verschillende (auto)bladen, inmiddels gegroeid tot meer dan 300 enthousiaste leden!

doel

Het doel van de vereniging is het coördineren en het stimuleren van de belangstelling in historische, klassieke en bijzondere automobielen onder homoseksuelen (m/v).

onderlinge band

De leden maken de sfeer binnen de GCCC, een sfeer die bij ieder evenement weer uitermate goed is. De onderlinge band die inmiddels is opgebouwd zorgt met name voor het enorme enthousiasme en de grote harde kern van mensen die vrijwel geen evenement overslaat.

Word lid van de GCCC!

GCCC ontvangt alle kleuren van de Regenboog!

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris. De contributie bedraagt € 30,00 per kalenderjaar voor leden en € 17,50 voor partnerleden. Dus als lid met partner betaal je € 47,50. N.B.: na 30 juni half geld.

Het lidmaatschap loopt tot het einde van het kalenderjaar en wordt na het betalen van de contributie verlengd. Opzeggen kan door een mailtje aan info@gccc.nl of via het wijzigingenformulier.

Vul het inschrijfformulier in, of stuur een e-mail naar: info@gccc.nl.

Internationale contacten en Eurotours

Buitenlandse zusterclubs

Al vanaf het begin heeft de Gay Classic Car Club een uitstekende band met een aantal buitenlandse zusterclubs.

Goede contacten zijn er vanaf het begin al geweest met de Franse zusterclub en de Engelse GCCG (Gay Classic Car Group). Daarna zijn contacten gelegd met de Duitse clubs Queerlenker en Motorboys. Deze contacten hebben geleid tot een aantal zeer succesvol verlopen internationale evenementen.

Wat is Eurotour?

Eurotour is traditiegetrouw een evenement waarop we internationale gasten verwelkomen en ho-le-bi’s die niet lid zijn van de GCCC.

De traditie Eurotour heeft haar oorsprong in de Easter Run, die tijdens de paasdagen van 1993 gehouden is in de omgeving van Brussel. Enkele weken later is dit evenement gevolgd door de eerste RIGAC (Rencontre Internationale des Gay Automobile Club) bij Le Touquet. Het jaar daarop organiseerde de GCCC het eerste internationale treffen met als basis Maarssen.

Daarna is het traditie geworden dat ieder jaar zo’n treffen georganiseerd wordt door één van de Engelse, Duitse en Nederlandse clubs. Dat soort weekenden hebben de naam Eurotour gekregen. De sfeer is altijd fantastisch en het programma is compleet verzorgd!

Frankrijk bekleedt inmiddels een bijzondere positie. Dominique LeHerre organiseert namens Ledorga ieder jaar een speciaal internationaal weekend (Happy Way of Elegance Cruise), met eens in de twee jaar een Rainbowtour week voor liefhebbers van klassiekers! Verder lezen Internationale contacten en Eurotours

Clubblad GCCC Magazine

Vier keer per jaar verschijnt het GCCC Magazine, ons kleurrijke clubblad. Hierin staan verslagen van gehouden evenementen, worden nieuwe bijeenkomsten aangekondigd, vertellen leden over avonturen met hun auto, staan advertenties, etc. Daarnaast worden tussendoor verschillende nieuwsbrieven verstuurd waardoor iedereen op de hoogte blijft. En uiteraard kan je ook deze website raadplegen.

Wil je ook weten waar wij als GCCC zo trots op zijn? Meld je dan nu aan voor een jaarabonnement, inclusief gereduceerd bezoekerstarief voor onze maandelijkse evenementen. Voor nog geen drie tientjes krijg je heel veel nieuwe autovriendjes! Die kans laat je toch niet liggen?

De redactie van GCCC Magazine kun je mailen via magazine@gccc.nl

Infos in English, Français, Deutsch

1-27ENGLISH: Gay Classic Car Club. The aim of the GCCC-Benelux club is to co-ordinate and stimulate the interest in historic, classical and special cars amongst homosexuals (m/f). The GCCC is a unique collection of people who each in their own way are enamoured of cars. Follow the links and find out!

FRANCAIS:
Club Classique Gai De Voiture. Le but du club de GCCC-Benelux est coordonner et stimuler l’intérêt pour les voitures historiques, classiques et spéciales parmi les homosexuels (m/f). Le GCCC est une collection unique de personnes qui chacun de leur propre manière est amoureux des voitures. Suivez les liens et découvrez !

DEUTSCH:
Homosexuelle Klassische Auto-Verein. Das Ziel der GCCC-Benelux Vereins ist, das Interesse an den historischen, klassischen und speziellen Autos unter Homosexuals (m/f) zu koordinieren und anzuregen. Das GCCC ist eine einzigartige Ansammlung Leute, die jedes in ihrer eigenen Weise von den Autos enamoured sind. Folgen Sie den Verbindungen und finden Sie heraus!

GCCC Evenementen

 

De Gay Classic Car Club streeft ernaar vrijwel iedere maand de leden een mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten. Dit kan onder meer tijdens de hieronder genoemde internationale evenementen, maar ook op de eigen evenementen.

Zo zijn er de traditionele voor- en najaarsritten, museumbezoeken, de jaarvergadering en worden er ook allerlei andere bijeenkomsten georganiseerd. Kijk maar eens in de Evenementenagenda.

De meeste evenementen geven de mogelijkheid actief met de oude auto bezig te zijn, maar ook vanaf een terras lekker achterover leunend naar al het verzamelde fraais te kijken. Leden zonder oude auto hebben tijdens evenementen voldoende mogelijkheden om met andere leden mee te rijden.

GCCC en haar leden

Zo divers als de leden zijn, zo uiteenlopend zijn ook de auto’s waarmee GCCC-leden rijden. Gebroederlijk rijdt een Citroën SM gelijk op met een Mini Cooper, gevolgd door een Citroën DS,  Panhard PL17, Peugeot 404, Rolls-Royce Camargue, DAF 55, BMW E30, Alfa Romeo Spider, Ford Mustang, Mercedes-Benz 300, Volkswagen Kever, Morris Minor, om er maar een paar te noemen.

Heel bewust hebben we niet gekozen voor een minimale leeftijd van de auto’s. We vinden het veel belangrijker dat mensen zich bij de GCCC thuisvoelen. Dat daar een interesse voor klassieke auto’s bijhoort, mag vanzelf spreken.