Laatste nieuws

Kerststallenrit 2023

Beste leden,

De Kerststallenrit vindt dit jaar plaats in de Peel, van origine een moeras- en veengebied.

Het hoogveengebied strekte zich ongeveer uit van Weert in het zuiden tot Grave in het noorden.

We komen dus tijdens de rit in zowel het Oosten van Noord-Brabant en het Noorden van Limburg, van oudsher overwegend Katholiek, dus gezegend met de nodige kerststallen.

Deze dag starten en eindigen we bij een restaurant in Bakel. Vanaf 12.00 uur worden we daar verwelkomd met koffie/thee en gebak.

Als eerste zetten we koers naar het prachtige dorp Deurne. En inderdaad, dit is HET DORP, waar Wim Sonneveld over zong, met dank aan de tekst van zijn levenspartner Friso Wiegersma die uit Deurne kwam.

De 1e stop is de St. Willibrorduskerk, gelegen aan de Markt, midden in het centrum. De kerststal bevind zich binnen in de kerk, welke ook een rijksmonument is.

Maak ook zeker een wandeling door het centrum, het oude raadhuis en de markt zijn om de hoek en zeer de moeite waard.

(meer…)

GCCC-evenementen 2024

 

Alvast voor je agenda van 2024!

De data van onze GCCC-evenementen voor 2024 zijn bekend. Je kunt je andere afspraken dus hieromheen plannen!

 • 21/01       Nieuwjaarsborrel
 • 16/03       ALV 2024
 • 6-7/04      Waterloo Rit (weekend)
 • 26/05       Voltooid verleden tijd
 • 30/06       Gebolder in de polder
 • 28/07       Picknick Rit
 • 25/08       NTB
 • 20-22/09  Klassiekers & Gastronomie in de Kempen (weekend)
 • 25-27/10  Bad Bentheim Classics 2024 (weekend)
 • 24/11        NTB
 • 15/12        Christmas Cruising

Let wel op: de defintieve data worden bij de ALV vastgesteld

 

EUROTOUR 2024 ZWITSERLAND

 

5-10-2023: Update: inschrijving is vanaf nu mogelijk!

In de lange rij jaarlijkse Eurotours gaat Zwitserland deze mooie traditie voortzetten in 2024. Van onze Zwitserse vrienden Daniel & Claude vernamen wij dat hun website nu open is  https://www.eurotour24.ch/. Daniel en Claude gaan ons prachtige dagen geven in het mooie Zwitserland.

Van 17 t/m 20 mei worden we gastvrij ontvangen in de streek rond Langenthal: https://www.myswitzerland.com/nl-be/bestemmingen/langenthal/.

Er is plek voor maximaal 100 deelnemers. Wacht dus niet te lang met inschrijven!

 

Wat is de GCCC?

 

sinds 17 mei 1992

De Gay Classic Car Club (Benelux) werd opgericht op 17 mei 1992, toen tijdens het eerste evenement ruim 45 mensen spontaan lid werden. Het idee voor zo’n club kwam uit de Verenigde Staten.

Het ledental is, met name door reclame van mond tot mond, de website en artikelen in verschillende (auto)bladen, inmiddels gegroeid tot meer dan 300 enthousiaste leden!

doel

Het doel van de vereniging is het coördineren en het stimuleren van de belangstelling in historische, klassieke en bijzondere automobielen onder homoseksuelen (m/v).

onderlinge band

De leden maken de sfeer binnen de GCCC, een sfeer die bij ieder evenement weer uitermate goed is. De onderlinge band die inmiddels is opgebouwd zorgt met name voor het enorme enthousiasme en de grote harde kern van mensen die vrijwel geen evenement overslaat.

Word lid van de GCCC!
GCCC ontvangt alle kleuren van de Regenboog!

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris. De contributie bedraagt € 27,50 per kalenderjaar voor leden en € 15,- voor partnerleden. Dus als lid met partner betaal je € 42,50. N.B.: na 30 juni half geld.

Het lidmaatschap loopt tot het einde van het kalenderjaar en wordt na het betalen van de contributie verlengd. Opzeggen kan door een mailtje aan info@gccc.nl of via het wijzigingenformulier.

Vul het inschrijfformulier in, of stuur een e-mail naar: info@gccc.nl.

PRIVACY BIJ DE GAY CLASSIC CAR CLUB BENELUX

Beste leden,

Privacy en bescherming van jullie persoonsgegevens is een belangrijke zaak. Het bestuur van de GCCC Benelux realiseert zich dit terdege.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG), welke een en dezelfde privacywetgeving voor alle EU-lidstaten omvat.

De Gay Classic Car Club Benelux is verplicht dit na te leven en spant zich in dit te doen. Hoe de GCCC Benelux met je persoonsgegevens omgaat, is te vinden in de toekomstige pagina Privacy Beleid op onze website. Wie er van de GCCC toegang hebben tot je gegevens en wat diegenen er mee mogen doen en voor welk doel, zal met ingang van 2019 jaarlijks bij de notulen van de Algemene Leden Vergadering te vinden zijn. Binnenkort is dit ook op aanvraag voor de leden beschikbaar.

De GCCC Benelux realiseert zich dat ze sommige van je gegevens deelt met een andere partij ( “verwerkers”), met name de drukkerij van ons GCCC Magazine die ook de verzending verzorgt. Het bestuur van de Gay Classic Car Club Benelux zet zich in om verwerkingsovereenkomsten te sluiten en verdiept zich in privacy voorwaarden.

We houden jullie verder op de hoogte hoe we met jullie persoonsgegevens omgaan.

Het dagelijks bestuur van de Gay Classic Car Club Benelux

MRB vrijstelling

(Bronnen websites FEHAC en Belastingdienst)

Vrijstelling MRB geldt voor alle voertuigen ouder dan 40 jaar. Op 1 januari 2014 is de leeftijd waarop een oldtimer vrijgesteld wordt van motorrijtuigenbelasting (MRB) dus aangepast van 25 naar 40 jaar (dus bouwjaar 1974 of eerder).

De leeftijd is gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating (DET)  die op het kenteken staat vermeld. Dit hoeft niet gelijk te zijn aan het bouwjaar.  Immers het bouwjaar kan ouder zijn dan de DET.

Voorbeeld: Op 1 januari 2015 waren alle voertuigen met DET vóór 1 januari 1975 dus vrijgesteld van MRB. Een voertuig met DET 1 juli 1975 wordt pas op 1 juli 2015 vrijgesteld van MRB.

Alle voertuigen ouder dan 40 jaar zijn vrijgesteld voor MRB. Onder alle voertuigen vallen alle voertuigen dus personenauto’s, motorfietsen, bestelauto’s,  vrachtauto’s, autobussen, kampeerwagens etc. De brandstofsoort maakt voor de vrijstelling MRB niets uit. Voor toepassing van de overgangsregeling echter wel! Die geldt namelijk alleen voor benzineauto’s. (meer…)

Benzine voor klassiekers

Hierbij een belangrijk bericht van de KNAC:

De KNAC krijgt regelmatig vragen over brandstof voor klassieke auto’s. In vrijwel alle gevallen gaat het daarbij om benzine, omdat nagenoeg alle klassieke auto’s een benzinemotor hebben. Daarom gaan we in dit artikel specifiek in op benzine voor klassiekers.

Veel benzinemotoren in klassieke auto’s zijn ontwikkeld om te rijden op loodhoudende benzine. Die loodhoudende benzine is al sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw verboden, niet alleen omdat het giftig is, maar ook omdat lood neerslaat in de katalysator van een moderne auto, waardoor die zijn werking verliest. Benzines met loodvervanger zijn slechts mondjesmaat verkrijgbaar. Maar oudere motoren kunnen soms niet zonder lood of een loodvervanger omdat anders de niet-geharde klepzittingen van oude motoren beschadigen. Lood zat trouwens vooral in benzine om het octaangetal te verhogen, maar daarvoor zijn er inmiddels andere toevoegingen. Wie zelf een loodvervanger aan de benzine wil toevoegen heeft de keuze uit vele toevoegingen.

Of uw klassieker benzine met een hoog octaangetal nodig heeft, is meestal goed op te zoeken in het instructieboekje (indien nog aanwezig) of anders is er in literatuur wel wat over te vinden. Nederland heeft bovendien veel goede klassiekerbedrijven en goede merkenclubs die daarover kunnen adviseren.

(meer…)