Laatste nieuws

Twentse trots – GCCC rit 21 oktober 2018

Op zondag 21 oktober 2018 neemt ons GGCC lid Gert-Jan je mee naar Twent(s)e (Trots).

Ongelóóóófelijk! Er zijn altijd nog mensen die niet weten waar Twente ligt! Laten we maar meteen duidelijk stellen: een A1 locatie, precies: krek wa´j edach had: aan het einde van de A1….

Eenmaal daar aanbeland, ontdek je de prachtige veelzijdigheid van dit stukje onthaast Nederland. Naast een fraai landschap, liggen er steden, rivieren, landgoederen, weilanden en bossen op je te wachten. En oh ja: we begrijpen (ook) Nederlands, maar ….  wie bint te bössels ommeunig greuts op oos hoesbreef (NL: we zijn als opgeschoten jongens zo trots op onze afkomst)

Woar moj wèn?

Iedereen is van harte welkom rond 11:30 uur op de startlocatie. De leden krijgen informatie over de exacte locatie in een e-mail.

Wie trap em an!

Het is de bedoeling dat we rond 12:30 uur starten. De route maakt voornamelijk gebruik van kleine wegen, dwars door de Twentse natuur. Steden hebben we zo veel mogelijk laten liggen: verkeerslichten en -drempels hebben nu eenmaal een remmende werking op de gemoedsrust. Schitterende smalle wegen leiden jullie van Mander, via Ootmarsum, Saasveld, Borne, Buurse en uiteindelijk ´goat wie op Boenders an´ . Voor de ANWB-vrienden onder ons: we rijden een deel van de Sagenroute.

Onderweg geven we jullie de kans alle highlights van Twente eens goed op een rijtje te krijgen. We hebben voor jullie een puzzel bedacht met daarin aandacht voor de Twentse folklore, sport, cultuur, industrie, tradities. Als je moet ´mas´n´ en ´nich klook´ genoeg bent om ´t op te lossen: iedere Twent zal je graag helpen. ´Noaberschap´ noemen we dat: samen sta je sterk….

Tied vuur´n plaske en´n glaske….

We geven je tijdens deze rit veelvuldig de kans te stoppen. De eerste aanrader: Lönsberg: een 35 meter hoge toren met een schitterend uitzicht over de omgeving en voor de durfals: een Barfußerlebnispfad. Bij goed weer is vanaf de toren de Bentheimer Burg te zien en wie wil er nou niet eens als een echte GCCC-bössel eens proberen om een ander lid op z´n kop te tuffen???  Even verderop: de Cosmos Sterrewacht of Het Stift in Ootmarsum en uiteindelijk Het Hulsbeek in Oldenzaal, Ook komen jullie langs de nodige horecagelegenheden onderweg om zelf een tussenstop te bedenken… Aanradertjes zijn bijvoorbeeld Café Antje & Billy (Reutem) of Erve Hulsbeek (Oldenzaal). Liever iets actievers: bij Siemerink hebben ze een midgetgolf baan…. (meer…)

image_pdfimage_print
Wat is de GCCC?

 

sinds 17 mei 1992

De Gay Classic Car Club (Benelux) werd opgericht op 17 mei 1992, toen tijdens het eerste evenement ruim 45 mensen spontaan lid werden. Het idee voor zo’n club kwam uit de Verenigde Staten.

Het ledental is, met name door reclame van mond tot mond, de website en artikelen in verschillende (auto)bladen, inmiddels gegroeid tot  325 enthousiaste leden! (stand op 31 december 2017)

doel

Het doel van de vereniging is het coördineren en het stimuleren van de belangstelling in historische, klassieke en bijzondere automobielen onder homoseksuelen (m/v).

onderlinge band

De leden maken de sfeer binnen de GCCC, een sfeer die bij ieder evenement weer uitermate goed is. De onderlinge band die inmiddels is opgebouwd zorgt met name voor het enorme enthousiasme en de grote harde kern van mensen die vrijwel geen evenement overslaat.

image_pdfimage_print
Word lid van de GCCC!

 

GCCC ontvangt alle kleuren van de Regenboog!

GCCC ontvangt alle kleuren van de Regenboog!

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris. De contributie bedraagt € 27,50 per kalenderjaar voor leden en € 15,- voor partnerleden. Dus als lid met partner betaal je € 42,50. N.B.: na 30 juni half geld.

Het lidmaatschap loopt tot het einde van het kalenderjaar en wordt na het betalen van de contributie verlengd. Opzeggen kan door een mailtje aan info@gccc.nl of via het wijzigingenformulier.

Vul het inschrijfformulier in, of stuur een e-mail naar: info@gccc.nl.

image_pdfimage_print
PRIVACY BIJ DE GAY CLASSIC CAR CLUB BENELUX

Beste leden,

Privacy en bescherming van jullie persoonsgegevens is een belangrijke zaak. Het bestuur van de GCCC Benelux realiseert zich dit terdege.

Vanaf  25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

De Gay Classic Car Club Benelux is verplicht dit na te leven en spant zich in dit te doen. Hoe de GCCC Benelux met je persoonsgegevens omgaat, is te vinden in de toekomstige pagina Privacy Beleid op onze website. Wie er van de GCCC toegang hebben tot je gegevens en wat diegenen er mee mogen doen en voor welk doel, zal met ingang van 2019 jaarlijks bij de notulen van de Algemene Leden Vergadering te vinden zijn. Binnenkort is dit ook op aanvraag voor de leden beschikbaar.

De GCCC Benelux realiseert zich dat ze sommige van je gegevens deelt met een andere partij ( “verwerkers”), met name de drukkerij van ons GCCC Magazine die ook de verzending verzorgt. Het bestuur van de Gay Classic Car Club Benelux zet zich in om verwerkingsovereenkomsten te sluiten en verdiept zich in privacyvoorwaarden.

We houden jullie dit jaar verder op de hoogte hoe we met jullie persoonsgegevens omgaan.

Het dagelijks bestuur van de Gay Classic Car Club Benelux

image_pdfimage_print
MRB vrijstelling

(Bronnen websites FEHAC en Belastingdienst)

Vrijstelling MRB geldt voor alle voertuigen ouder dan 40 jaar. Op 1 januari 2014 is de leeftijd waarop een oldtimer vrijgesteld wordt van motorrijtuigenbelasting (MRB) dus aangepast van 25 naar 40 jaar (dus bouwjaar 1974 of eerder).

De leeftijd is gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating (DET)  die op het kenteken staat vermeld. Dit hoeft niet gelijk te zijn aan het bouwjaar.  Immers het bouwjaar kan ouder zijn dan de DET.

Voorbeeld: Op 1 januari 2015 waren alle voertuigen met DET vóór 1 januari 1975 dus vrijgesteld van MRB. Een voertuig met DET 1 juli 1975 wordt pas op 1 juli 2015 vrijgesteld van MRB.

Alle voertuigen ouder dan 40 jaar zijn vrijgesteld voor MRB. Onder alle voertuigen vallen alle voertuigen dus personenauto’s, motorfietsen, bestelauto’s,  vrachtauto’s, autobussen, kampeerwagens etc. De brandstofsoort maakt voor de vrijstelling MRB niets uit. Voor toepassing van de overgangsregeling echter wel! Die geldt namelijk alleen voor benzineauto’s.

MRB overgangsregeling; de regeling en wat nu.

Voor de oldtimers van voor 1 januari 1988 – dus tot en met 31 december 1987 –  (en totdat deze 40 jaar oud zijn, immers dan worden ook die belastingvrij) heeft de overheid een overgangsregeling bedacht.

Voor de duidelijkheid: auto’s op benzine met DET tussen 1 januari 1975  en 31 december 1987 komen uiterlijk tot 2028 in aanmerking voor de overgangsregeling

Auto’s jonger dan/latere DET dan 1 januari 1988 worden belastingvrij als ze 40 worden. Zij zijn uitgesloten van de overgangsregeling en zij zijn derhalve gewoon MRB-plichtig tot ze 40 jaar oud zijn.

Er bereiken de GCCC nog steeds vragen over hoe het nu zit met deze regeling. Ook doen er af en toe geruchten op internet de ronde over manieren waarop de regeling te omzeilen is. Wij kunnen ons echter alleen baseren op de door of namens de overheid verstrekte informatie. Hieronder proberen we een en ander nog eens duidelijk uiteen te zetten. (meer…)

image_pdfimage_print