Laatste nieuws

GCCC - Van water naar weiland

Het is zomer dus  het buitenleven lokt ons weer. In deze tijd van het jaar gaan GCCC-leden zich meestal in de keuken uitsloven want de gebruikelijke picknick komt er weer.  Altijd een leuke gelegenheid om creatief met voedsel bezig te zijn. Dit  gezellige evenement vindt plaats op 23 juli.

De tocht voorafgaand aan de picknick bij Piet en Ernst leidt ons door het Westland. We starten om 13.00 uur in Vlaardingen en eindigen in Leidschendam waar we onze picknick hebben in het bekende weiland. Bij dreiging van slecht weer kunnen we allemaal droog in de stal zitten om onze heerlijke groene salades en Prosecco te nuttigen.

De route

De route, uitgezet door onze leden At en Ron, brengt ons van het startpunt in Vlaardingen richting Hoek van Holland naar Monster,  Den Haag (richting Kijkduin), Wassenaar (met prachtige landhuizen en villa’s), Voorschoten met als eindbestemming Leidschendam. Leuke, afwisselend landelijke en randstedelijke weggetjes en wegen; geen snelwegen. De weidse vergezichten over vlakke terreinen en bossen zijn in deze tocht deels ‘vervangen’ door mooie dijkwegen met uitzicht op de vele kassen die het Westland rijk is, en mooie stukken stedelijk gebied in het zuiden en westen van Zuid-Holland. Waar vanuit je oldtimer genoeg te zien is. De route is geschikt voor elk type en formaat oldtimer. Een enkel weggetje is smal maar met voldoende havens om in geval van een tegenligger ruimte te maken.

Startpunt

Je wordt tussen 11.30 en 12.00 uur verwacht in een gezellig café-restaurant (het precieze adres wordt per e-mail aan de leden toegezonden) , waar we vanuit de serre  een prachtig uitzicht hebben op de Nieuw Waterweg en de schepen die het bevaren. Je krijgt hier koffie of thee met een lekker gebakje. Honden zijn er toegestaan.

Extra ALV

Tussen 12.30 en 13.00 uur zal de korte extra Algemene Leden Vergadering plaatsvinden, waarvoor iedereen reeds een uitnodiging heeft ontvangen. Stembriefjes worden van te voren onder de aanwezige ( partner-) leden uitgedeeld.

Vanaf 15.00 zijn jullie van harte welkom op de weilanden bij Piet en Ernst voor een memorabel gezellige picknick! Zoals ieder jaar wordt er een leuke prijs uitgedeeld aan degenen met de mooiste uitdossing, high tea picknick/auto presentatie. Dus geniet en wees creatief en doe je best!

Aanmelden voor dit evenement was mogelijk tot en met zondag 16 juli. De kosten voor de picknickrit bedragen dit keer 5 euro 50 per persoon voor de leden en 7 euro 50 per persoon voor introducés

Let op: De GCCC sluit bij voorbaat iedere aansprakelijkheid voor welke schade dan ook uit.


Wat is de GCCC?

Veel fun bij de GCCC!

Veel fun bij de GCCC!

sinds 17 mei 1992

De Gay Classic Car Club (Benelux) werd opgericht op 17 mei 1992, toen tijdens het eerste evenement ruim 45 mensen spontaan lid werden. Het idee voor zo’n club kwam uit de Verenigde Staten.

Het ledental is, met name door reclame van mond tot mond, de website en artikelen in verschillende (auto)bladen, gegroeid tot 202 leden en 108 partnerleden. We hebben dus in totaal 310 enthousiaste leden! (stand op 1 juli 2017)

doel

Het doel van de vereniging is het coördineren en het stimuleren van de belangstelling in historische, klassieke en bijzondere automobielen onder homoseksuelen (m/v).

onderlinge band

De leden maken de sfeer binnen de GCCC, een sfeer die bij ieder evenement weer uitermate goed is. De onderlinge band die inmiddels is opgebouwd zorgt met name voor het enorme enthousiasme en de grote harde kern van mensen die vrijwel geen evenement overslaat.


Word lid van de GCCC!

GCCC ontvangt alle kleuren van de Regenboog!

GCCC ontvangt alle kleuren van de Regenboog!

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris. De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2017 € 27,50 per kalenderjaar voor leden en € 15,- voor partnerleden. Dus als lid met partner betaal je € 42,50. N.B.: na 30 juni half geld.

Het lidmaatschap loopt tot het einde van het kalenderjaar en wordt na het betalen van de contributie verlengd. Opzeggen kan door een mailtje aan info@gccc.nl of via het wijzigingenformulier.

Vul het inschrijfformulier in, of stuur een e-mail naar: info@gccc.nl.


MRB vrijstelling

(Bronnen websites FEHAC en Belastingdienst)

Vrijstelling MRB geldt voor alle voertuigen ouder dan 40 jaar. Op 1 januari 2014 is de leeftijd waarop een oldtimer vrijgesteld wordt van motorrijtuigenbelasting (MRB) dus aangepast van 25 naar 40 jaar (dus bouwjaar 1974 of eerder).

De leeftijd is gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating (DET)  die op het kenteken staat vermeld. Dit hoeft niet gelijk te zijn aan het bouwjaar.  Immers het bouwjaar kan ouder zijn dan de DET.

Voorbeeld: Op 1 januari 2015 waren alle voertuigen met DET vóór 1 januari 1975 dus vrijgesteld van MRB. Een voertuig met DET 1 juli 1975 wordt pas op 1 juli 2015 vrijgesteld van MRB.

Alle voertuigen ouder dan 40 jaar zijn vrijgesteld voor MRB. Onder alle voertuigen vallen alle voertuigen dus personenauto’s, motorfietsen, bestelauto’s,  vrachtauto’s, autobussen, kampeerwagens etc. De brandstofsoort maakt voor de vrijstelling MRB niets uit. Voor toepassing van de overgangsregeling echter wel! Die geldt namelijk alleen voor benzineauto’s.

MRB overgangsregeling; de regeling en wat nu.

Voor de oldtimers van voor 1 januari 1988 – dus tot en met 31 december 1987 –  (en totdat deze 40 jaar oud zijn, immers dan worden ook die belastingvrij) heeft de overheid een overgangsregeling bedacht.

Voor de duidelijkheid: auto’s op benzine met DET tussen 1 januari 1975  en 31 december 1987 komen uiterlijk tot 2028 in aanmerking voor de overgangsregeling

Auto’s jonger dan/latere DET dan 1 januari 1988 worden belastingvrij als ze 40 worden. Zij zijn uitgesloten van de overgangsregeling en zij zijn derhalve gewoon MRB-plichtig tot ze 40 jaar oud zijn.

Er bereiken de GCCC nog steeds vragen over hoe het nu zit met deze regeling. Ook doen er af en toe geruchten op internet de ronde over manieren waarop de regeling te omzeilen is. Wij kunnen ons echter alleen baseren op de door of namens de overheid verstrekte informatie. Hieronder proberen we een en ander nog eens duidelijk uiteen te zetten. meer »


« Pagina 1 »