Losange Magazine: tijdschrift voor Renault fans

GASTEL (19 mei 2007) – Losange Magazine is een nieuw tijdschrift over alles wat met Renault te maken heeft. Nieuw en klassiek, auto’s, vrachtwagens, bussen, bestelauto’s, vliegtuigen, techniek, miniaturen, accessoires en nog veel meer.

Veel uniek historisch beeldmateriaal, maar ook eigen rij-impressies en reportages, kortom ‘la référence’ als het om Renault gaat. Losange Magazine verschijnt vier keer per jaar.

La référence Renault

Nog nooit eerder bestond er een blad over Renault waarin alle producten, nieuw en oud, de organisatie en de personen erachter de volle aandacht kregen. Losange Magazine biedt die formule wel en is daardoor ‘la référence Renault’.

Het Franse woord ‘losange’ betekent ruit of ruitvormig en is in de volksmond een gebruikelijke aanduiding voor het Renault-logo. Het woord ‘losange’ in de titel van het blad is samengesteld uit letters komende uit diverse typeplaatjes van Renaults door de tijd heen.

Tony Vos

Van het blad bestaat niet alleen een Nederlandstalige versie, maar ook een uitgave volledig in het Frans. Het eerste nummer werd op 6 maart jl. door hoofdredacteur Tony Vos (ook lid GCCC) aangeboden aan Patrick Le Quément, hoofd design van Renault (zie rechts op foto).