Hans volgt Ton op als voorzitter

OOSTERBEEK (27 april 2008) – Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 27 april is Hans (foto) gekozen tot nieuwe voorzitter van de GCCC.

Speciale dank ging uit naar Ton die de afgelopen jaren de rol als voorzitter met verve vervulde. Zijn voorzitterschap werd gememoreerd in een prachtige speech, gekruid met subtiele humor van de penningmeester om de mens Ton te typeren.

Levendige autoclub

Bescheiden, en ook echt uit de grond van zijn hart geeft Ton aan, dat zoiets alleen maar kan als er vitaliteit in een club is. De oud-voorzitter vindt dat door de vele initiatieven op velerlei gebieden de club leeft, een club waar we trots op mogen zijn. De GCCC wist in de afgelopen jaren uit te groeien tot één van de grootste homo- en autoclubs van Nederland, België en Luxemburg. Ton is blij en verheugd met de benoeming van Hans als nieuwe voorzitter. “Andere tijden, andere voorzitter.”

Afscheidscadeau

Toen de voorzitter zijn cadeau in ontvangst nam, een schilderij/ets met zijn hobby´s (Peugeot en treintjes) was zelfs hij even stil. Een mooie persoonlijke herinnering aan de tijd als voorzitter. Bij zijn gang naar zijn plaats als ‘gewoon’ lid was een stilte voelbaar. Dit was toch wel een plechtig moment.

Unaniem

Niet lang daarna werd Hans unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de GCCC. Een ervaren man op bestuurlijk gebied. Zijn inzicht dat al die nichten voor hem de zon in wilden en geen beleidsplannen op dit moment wilden aanhoren, getuigt van zijn eerste wijze daad.

De voorzittershamer, een mooi symbool van eigen inbreng en besluitvaardigheid was een mooie uiting van zijn visie op besturen. Hij hoopt dat de leden hem gewoon blijven zien als de Hans zie ze al kennen. Hans wil dat de GCCC gewoon een leuke en gezellige club blijft. Het bestuur van de GCCC wenst Hans veel succes!