GCCC Algemene Ledenvergadering 21 februari

Het jaar 2015 is weer traditiegetrouw  afgesloten en 2016 is ook weer feestelijk ingeluid. Ons eerste officiële GCCC-evenement is de jaarlijkse ALV, de algemene ledenvergadering!

Op deze algemene ledenvergadering blikken we terug op de evenementen van het afgelopen jaar en geven we inzicht in het reilen en zeilen van onze club. Daarnaast zal er een doorkijkje worden gegeven naar de nationale en internationale evenementen van 2016. De Eurotour zal daarin ook aan de orde komen.

Bovendien zal de jaarrekening over 2015 en de  begroting voor 2016 worden gepresenteerd. Uiteraard hebben de aanwezige leden een stem in het vaststellen van de begroting en de contributie over 2017.

Als lid en als partner lid van de GCCC-Benelux ben je vanzelfsprekend welkom en mag je stemmen. De algemene ledenvergadering staat echter niet open voor introducés.

Al met al genoeg reden om naar de algemene ledenvergadering bij Van Roomen klassieke carrosserieën te gaan. Vanzelfsprekend is naast het nuttige van de vergadering ook het een en ander aan interessants te zien bij het bedrijf.

Waar: de algemene ledenvergadering wordt gehouden bij Van Roomen klassieke carrosserieën, Oosterinslag 5E 3871 AL Hoevelaken.

Wanneer: de algemene ledenvergadering vindt plaats op zondag 21 februari 2016.

Open: de deuren gaan open om 12.30 uur.

Begin- en eindtijd: de vergadering start om 13.00 uur en is gepland tot 16:00 uur, daarna is er nog gelegenheid voor een borrel tot uiterlijk 17.00 uur.

Pauze: de pauze is gepland van 14.15-14.45 uur.

Agenda en uitnodiging: de agenda en de uitnodiging zijn per post verspreid.

Meedoen na aanmelden: we zien jullie vanzelfsprekend graag, maar dan wel na aanmelding. Dit in verband met de catering en de hoeveelheid stembriefjes.

Eventuele volmachten ten behoeve van stemming: volmachten voor het stemmen kunnen per e-mail aan het bestuur worden gemaild. Geef in je bericht duidelijk aan welk (partner-)lid gevolmachtigd wordt om namens jou te stemmen. Volmachten kunnen ook voorafgaand aan de algemene ledenvergadering, aan de secretaris of de voorzitter worden overhandigd. Deze volmacht moet dan wel ondertekend zijn.

Honden: Honden zijn welkom, mits zij aangelijnd zijn en geen overlast veroorzaken.