Algemene Ledenvergadering bij Lex Classics op 22 februari 2015

Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering is op 22 februari 2015 gehouden bij Lex Classics in Waalwijk. Vele leden kwamen met de daily driver, maar zo nu en dan was er  – ondanks de pekel – toch een klassiek model te zien. Mooi!

Begeleid door een mooi zonnetje werden de leden en partnerleden ontvangen in het mooie pand van Lex Classics door Marcel en Con. Daar werd op de begane grond hen de felbegeerde lidmaatschapskaart van de GCCC voor 2015 uitgereikt.

Onder het genot van een lekker kopje koffie en iets erbij, kon er weer bijgepraat worden over het vorige jaar, maar vooral ook over het nieuwe seizoen. En aangezien de bar centraal staat en de tafels verspreid over de begane grond, kon iedereen genieten van al het moois wat er stond.  Lex heeft een mooi bedrijf met mooie klassiekers en daarbij ligt het accent op Britse klassiekers. Daarnaast heeft Lex nog wat youngtimers staan, die ook bij onze leden de nodige bijval en aandacht kregen. Genoeg eye candy dus!

Om 13.00 werd iedereen naar de bovenverdieping genood, omdat de alv daar ging plaatsvinden.

Scheidend voorzitter Mark opende de vergadering en gaf vervolgens het woord aan Lex om wat meer te vertellen over zijn mooie bedrijf. Hierna werd Lex bedankt met een lekkere chocolade Kever en begon de vergadering.

In de vergadering werden eerst de notulen van de alv van vorig jaar behandeld, waarna ze goedgekeurd werden. Daarna kwamen nog ledenmutaties aan bod  en volgde er een terugblik over de evenementen van 2014, waarbij Marchel als evenementen coördinator en Aldrin als internationale evenementen coördinator aan het woord kwamen.

Vervolgens kwam de website aan bod en hierbij werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om Erik, onder overhandiging van alcoholische versnaperingen en een badkamerradio,  hartelijk te bedanken voor het jarenlange op onnavolgbare wijze vervullen van de taak webeditor (en daarvoor ook enige tijd als Facebookmoderator). Erik heeft heel veel invloed gehad op de vormgeving en berichtgeving van www.gccc.nl en heeft daarmee een zeer bepalende invloed gehad op het succes van onze site. En dat mag gezegd worden!  Blijkens het vele applaus werd ook door de aanwezige leden de inspanningen (en speech) van Erik zeer gewaardeerd. Dank je Erik!

Daarna gaf Paul in bijpassende casual glitter disco outfit een presentatie over zijn rol als  GCCC  moderator en oogstte ook daarmee de nodige bijval.

Vervolgens kwamen de financiën, de jaarrekening GCCC 2014 aan bod en een verslag van de kascommissie, die alle door de inzet van de capabele Marcel smooth verliepen. En vervolgens werd zonder problemen het bestuur decharge verleend over 2014; gelukkig maar weer.

Voor de pauze werden nog de begroting voor 2015 en de contributie voor 2016 gepresenteerd, waarover na de pauze gestemd kon gaan worden.

Hans D. werd gevraagd om zich voor te stellen als kandidaat voor het bestuur en tevens voorzitter en daaruit bleek al dat hij een zeer gevraagde en ervaren voorzitter is. Fijn dat je het ook voor ons wilt gaan doen Hans!

Rond 14.50 tot 15.15 was het pauze, waarbij iedereen de benen even kon strekken, een frisse neus kon gaan halen en mijmeren over de vraag of het spaarvarken wel of niet stuk te slaan voor een auto bij Lex.  Onder het genot van de heerlijke hapjes en broodjes van Ernst en Piet kon nog even lekker bij gekeuveld worden en daarna wachtten serieuzere zaken: stemmen.

Na de pauze werd de kandidatuur van Hans met algemene stemmen aanvaard.

Na een officiële en ook symbolische overhandiging van de voorzittershamer van Mark aan Hans, was het tijd om afscheid te nemen van Mark als voorzitter. Hans V. (niet te verwarren met de voorzitter kandidaat) hield daarvoor een speech waarin onder meer naar voren kwam dat Mark zijn taak zeer serieus had opgenomen, begeleid door een scherpe tong, en Hans vooral had moeten wennen aan het feit dat Mark hem en de overige leden voortdurend achter de broek zat. Als dank kreeg Mark een boek en ook een alcoholische versnapering en daarna was het beurt aan Hans als kersverse voorzitter om de stemmingen te gaan doen!

Vervolgens werd gestemd over de prolongatie van de bestuurstermijn van de coördinator evenementen (Marchel) en de begroting 2015 met als resultaat dat beiden met algemene stemmen werden aanvaard.

De kascommissie 2015 werd samengesteld en er werd door Marchel een presentatie gehouden over de nationale evenementen, allen mooi verdeeld over het land en aangemeld voor de evenementenregeling. Daarna hield Aldrin nog een praatje over de internationale evenementen (Ledorga, Eurotour, Bella Italia).

Hierna kwamen het magazine (Hans V.) aan bod: als je nog kopij hebt voor Hans, help hem dan was het credo.

Na de rondvraag, mocht voorzitter Hans als voorlaatste officiële taak alle evenementen organisatoren bedanken en in de bloemetjes zetten (met dank aan John en John), Ernst en Piet voor de broodjes, Aldrin als internationale evenementen coördinator, Paul als Facebook moderator, Lex als gastheer en last but not least de overige bestuursleden: Marchel, Marcel, Con en Hans.

Als laatste officiële handeling van Hans, onze nieuwe voorzitter werd de Alv rond 15.00 uur afgesloten. Aansluitend draaide een door Paul gemaakte compilatiefilm van de evenementen van afgelopen jaar, begeleid door een lekkere discodreun.

Hierna kon er nog lekker wat gedronken en gegeten worden, waarna iedereen weer zijn eigen gang ging.

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde alv.

Speciale dank aan Ernst en Piet voor de broodjes

John en John voor de bloemen

Lex als gastheer

Dank allemaal en tot ziens op een of meerdere van de volgende GCCC evenementen!