Laatste nieuws

Memory Lane: rit rondom Utrecht

Aan de vooravond van feestdagen en familiebijeenkomsten komt ook de GCCC met een gelegenheid om elkaar nog even te zien voor de jaarwisseling.

De inschrijving voor dit evenement is gesloten. We hebben 44 deelnemers.

Op zondag 11 december zijn jullie van harte welkom in de omgeving van Utrecht (Maarssen) voor een leuke rit door de mooie omgeving, georganiseerd door onze leden Ruud en Mayra en gevolgd door een mooie voorstelling  (diaklankbeeld) over Peter Tsjaikovsky door ons lid Jan. Jan heeft in december 2010, 2012, 2014 ook diaklankbeelden vertoond en wel over resp. Koning Ludwig II van Beieren, Oscar Wilde en Thomas Mann. Deze keer dus over Peter (of Pyotr) Tsjaikovsky.  Pjotr was een Russisch componist wiens muziek door landgenoten uit zijn tijd, in het bijzonder de leden van ‘Het Machtige Hoopje’, als westers werd bestempeld. (Bron: Wikipedia.)

Dit is natuurlijk slechts een teaser: meer gaan we hier natuurlijk niet verklappen! Jan kan je alles over deze befaamde componist vertellen.

Verzamelen

Jullie zijn welkom  tussen 11.30 en 12.00 uur te Maarssen (nader adres volgt). Wij mogen hier op het terrein van het restaurant parkeren. Na de rit kom je, zoals gebruikelijk, weer hier terug. Binnen staat koffie of thee klaar, met vers gebak.

Planning

  • Verzamelen vanaf 11.30 – 12.00 uur.
  • Iedereen en route om 12.30 uur
  • Iedereen retour om 15:00 uur
  • Diaklankbeeldvoorstelling (minus een kwartiertje pauze) 15:30 – 17:30 uur
  • Eters aan tafel om 18:00 uur

De rit

We gaan iets ten Noorden van Utrecht langs een deel van de waterlinie die we eerder dit jaar in een ander deel van het land hebben gezien, we zien het Noorderpark met bos en waterpartijen die tien jaar geleden nog verwaarloosde weilanden waren.

Het Noorderpark is een 5900 hectare groot herinrichtingsgebied ten behoeve van recreatie en natuurontwikkeling in de gemeenten Stichtse Vechtde Bilt en Utrecht. In het gebied of daaraan aansluitend bevinden zich verder de forten Blauwkapelde Gagel en Ruigenhoek, de Maarsseveense Plassen, de Vecht, het beschermd dorpsgezicht Westbroek, de Bethunepolder en een enkele authentieke windmolen. Tot halverwege de jaren 90 bestond het gebied ten noorden van de randweg van Overvecht en de parallel daaraan lopende Gageldijk voornamelijk uit landbouwgrond: de Gagelpolder.

Gagelpolder

Maar sindsdien heeft Staatsbosbeheer er het nieuw aangelegde Gagelbos in bezit, waarin zich een natuurreservaat bevindt.

Eemland

De bossen in de omgeving van Baarn en de landerijen van Eemland zullen we kunnen zien met misschien een laagje witte neerslag.

Het midden van het land is vol, denkt men vaak. Toch zullen we veel onbebouwd land kunnen aanschouwen naast de meestal grote duurdere huizen waarvan de eigenaren of bewoners wellicht aan de woning en in de tuin sfeervolle verlichting, kenmerkend voor de laatste periode van het jaar, hebben aangebracht. Tot slot gaan we door de Bethunepolder terug naar het startpunt voor de dia klankbeeld presentatie. meer »


Inschrijving Eurotour 2017 geopend

Van onze Zwitserse vrienden Daniel & Claude vernamen wij dat de inschrijving voor de Eurotour 2017 geopend is. Op hun website kun je het programma bekijken, informatie vinden over de kosten en de mogelijkheden, en het inschrijfformulier invullen.

Klik, kijk en schrijf in!


Wat is de GCCC?

Veel fun bij de GCCC!

Veel fun bij de GCCC!

sinds 17 mei 1992

De Gay Classic Car Club (Benelux) werd opgericht op 17 mei 1992, toen tijdens het eerste evenement ruim 45 mensen spontaan lid werden. Het idee voor zo’n club kwam uit de Verenigde Staten.

Het ledental is, met name door reclame van mond tot mond, de website en artikelen in verschillende (auto)bladen, gegroeid tot 213 leden en 106 partnerleden. We hebben dus in totaal 319 enthousiaste leden! (stand op 31 december 2014)

doel

Het doel van de vereniging is het coördineren en het stimuleren van de belangstelling in historische, klassieke en bijzondere automobielen onder homoseksuelen (m/v).

onderlinge band

De leden maken de sfeer binnen de GCCC, een sfeer die bij ieder evenement weer uitermate goed is. De onderlinge band die inmiddels is opgebouwd zorgt met name voor het enorme enthousiasme en de grote harde kern van mensen die vrijwel geen evenement overslaat.


Word lid van de GCCC!

GCCC ontvangt alle kleuren van de Regenboog!

GCCC ontvangt alle kleuren van de Regenboog!

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris. De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2017 € 27,50 per kalenderjaar voor leden en € 15,- voor partnerleden. Dus als lid met partner betaal je € 42,50. N.B.: na 30 juni half geld.

Het lidmaatschap loopt tot het einde van het kalenderjaar en wordt na het betalen van de contributie verlengd. Opzeggen kan door een mailtje aan info@gccc.nl of via het wijzigingenformulier.

Vul het inschrijfformulier in, of stuur een e-mail naar: info@gccc.nl , of schrijf naar: GCCC Benelux, Postbus 129, 4645 ZJ Putte (Noord Brabant).

  • IBAN NL23 INGB 0006 3914 21 in Eerbeek (Nederland)
  • BIC: INGBNL2A

MRB vrijstelling

(Bronnen websites FEHAC en Belastingdienst)

Vrijstelling MRB geldt voor alle voertuigen ouder dan 40 jaar. Op 1 januari 2014 is de leeftijd waarop een oldtimer vrijgesteld wordt van motorrijtuigenbelasting (MRB) dus aangepast van 25 naar 40 jaar (dus bouwjaar 1974 of eerder).

De leeftijd is gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating (DET)  die op het kenteken staat vermeld. Dit hoeft niet gelijk te zijn aan het bouwjaar.  Immers het bouwjaar kan ouder zijn dan de DET.

Voorbeeld: Op 1 januari 2015 waren alle voertuigen met DET vóór 1 januari 1975 dus vrijgesteld van MRB. Een voertuig met DET 1 juli 1975 wordt pas op 1 juli 2015 vrijgesteld van MRB.

Alle voertuigen ouder dan 40 jaar zijn vrijgesteld voor MRB. Onder alle voertuigen vallen alle voertuigen dus personenauto’s, motorfietsen, bestelauto’s,  vrachtauto’s, autobussen, kampeerwagens etc. De brandstofsoort maakt voor de vrijstelling MRB niets uit. Voor toepassing van de overgangsregeling echter wel! Die geldt namelijk alleen voor benzineauto’s.

MRB overgangsregeling; de regeling en wat nu.

Voor de oldtimers van voor 1 januari 1988 – dus tot en met 31 december 1987 –  (en totdat deze 40 jaar oud zijn, immers dan worden ook die belastingvrij) heeft de overheid een overgangsregeling bedacht.

Voor de duidelijkheid: auto’s op benzine met DET tussen 1 januari 1975  en 31 december 1987 komen uiterlijk tot 2028 in aanmerking voor de overgangsregeling

Auto’s jonger dan/latere DET dan 1 januari 1988 worden belastingvrij als ze 40 worden. Zij zijn uitgesloten van de overgangsregeling en zij zijn derhalve gewoon MRB-plichtig tot ze 40 jaar oud zijn.

Er bereiken de GCCC nog steeds vragen over hoe het nu zit met deze regeling. Ook doen er af en toe geruchten op internet de ronde over manieren waarop de regeling te omzeilen is. Wij kunnen ons echter alleen baseren op de door of namens de overheid verstrekte informatie. Hieronder proberen we een en ander nog eens duidelijk uiteen te zetten. meer »


« Pagina 1 »