Toch akkoord met oldtimeralliantie over motorrijtuigenbelasting

FEHAC logoDEN HAAG (24 april) – Staatssecretaris Weekers (Financiën) heeft alsnog een akkoord gesloten met de oldtimeralliantie over de motorrijtuigenbelasting (MRB) op oldtimers. In de nieuwe plannen wordt de leeftijdsgrens voor belastingvrije benzineauto’s, diesel- en LPG-auto’s opgetrokken naar 40 jaar.

Kwarttarief

Benzineauto’s ouder dan 26 jaar komen in aanmerking voor het kwarttarief (maximaal € 120,- per jaar), maar dan mogen ze tijdens de wintermaanden (december, januari, februari) niet rijden. De oude schorsingsregels blijven gewoon van kracht. Bedrijfsvoertuigen en motorfietsen komen ook in aanmerking voor het kwarttarief. Daarmee is de dagenkaart definitief van de baan.

Wagenpark GCCC

Uit onze wagenparkstatistieken blijkt dat de GCCC-leden gezamenlijk 73 klassiekers bezitten die vanaf 2014 ouder zijn dan 40 jaar. Voor de overgangsregeling komen 71 klassiekers in aanmerking (vanaf de jaren 1974 t/m 1987). En dan bezitten de GCCC-leden nog 81 klassiekers, die stammen uit de periode vanaf 1988.

Wat ga je doen?

Wat ben je als GCCC-lid van plan om te doen, als per 2014 de nieuwe MRB-regels worden ingevoerd?

  • Doe mee met de oliepeiling!

Klassiekerliefhebber zwaar getroffen

Volgens de oldtimeralliantie onder leiding van de FEHAC, steekt Weekers met deze plannen wel ‘zijn nek uit’, maar zal de klassiekerliefhebber zwaar getroffen worden. ‘Het gaat heel erg pijn doen’, zegt Peter Staal, directeur van de KNAC. ‘Maar helaas, in deze politieke werkelijkheid is er niet meer te halen. We zijn absoluut niet blij met deze regeling, maar we verzetten ons er niet meer tegen.’

Weekers haalt met de maatregel € 28 miljoen minder op dan eigenlijk zou moeten. De nieuwe plannen gaan de schatkist zo’n € 125 miljoen opleveren, meldt BNR Radio.

Op 1 mei a.s. gaat de Tweede Kamer een definitief voorstel doen over de vrijstelling MRB op oldtimers.


Huidige regelin
g
tot 2014

Vrijstelling motorrijtuigenbelasting: algemene grens van 30 jaar

Personenauto’s die ten minste 30 jaar geleden in gebruik zijn genomen zijn vrijgesteld voor de motorrijtuigenbelasting. De belastingdienst hanteert de datum 1e toelating voor de datum waarop het voertuig in gebruik is genomen. De vrijstelling beperkt zich tot het basisbedrag van de motorrijtuigenbelasting (en de provinciale opcenten) en geldt niet voor een eventuele brandstoftoeslag (diesel of LPG toeslag).

Overgangsregeling

Is je voertuig nog geen 30 jaar oud dan kun je mogelijk vrijstelling krijgen op basis van de overgangsregeling:

  • Voor voertuigen die op 31 december 2011 25 jaar of ouder zijn en op grond van de oude regelgeving voor de vrijstelling in aanmerking kwamen, is een overgangsregeling getroffen. Hoewel deze auto’s nog niet voldoen aan de termijn van 30 jaar, behouden zij ook na 31 december 2011 de vrijstelling, inclusief eventuele brandstoftoeslag.
  • Daarnaast is een overgangsregeling getroffen voor voertuigen die de komende jaren de leeftijd van 25 jaar bereiken en bij handhaving van de oude 25-jaarsgrens al eerder in aanmerking zouden zijn gekomen voor de vrijstelling. Voertuigen die in 1987 voor het eerst in gebruik zijn genomen komen na 26 jaar in aanmerking voor de vrijstelling. Voor voertuigen uit 1988 ligt de grens bij 27 jaar, voor voertuigen uit 1989 bij 28 jaar en voor voertuigen uit 1990 bij 29 jaar. Eventueel verschuldigde brandstoftoeslag moet in deze situaties wel worden betaald.
  • Voor voertuigen die voor het eerst in gebruik zijn genomen na 1990 is de algemene grens van 30 jaar van toepassing.

Automatisch bericht van de vrijstelling

Als je een personenauto heeft aangeschaft die aan de vrijstelling voldoet, dan krijg je van de Belastingdienst automatisch bericht van de vrijstelling.

Krijgt je niet automatisch bericht en denk je dat je in aanmerking komt voor deze vrijstelling?
Dien dan een verzoek in bij de Belastingdienst/Centrale administratie waarin je aantoont dat de personenauto aan de voorwaarden voldoet.

Ben je van mening dat de datum 1e toelating op het kentekenbewijs niet juist is?
Neem dan contact op met de RDW om de gegevens aan te passen. Nadat de gegevens in het kentekenregister zijn aangepast, kan de Belastingdienst daarmee rekening houden.

Kun je geen gebruikmaken van de vrijstelling?
Als je geen gebruik kunt maken van de vrijstelling dan moet je, vanaf het moment dat je het kentekenbewijs van de personenauto op je naam is gezet, motorrijtuigenbelasting betalen. Het maakt daarbij niet uit of je met de auto gebruikmaakt van de openbare weg of alleen van prive-terrein.

Bronnen: BNR, FEHAC, Oldtimer Nederland.nl, Belastingdienst