Online ALV

Beste leden,

Wij hopen dat het nog steeds goed gaat met jullie allemaal.

Na een veelbewogen periode waarin onze old- en youngtimers vooral hebben stilgestaan, willen wij, het dagelijks bestuur van de Gay Classic Car Club, ieder lid uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van 2021.

Zoals de meesten van jullie wel weten houden we de ALV altijd eerder in het jaar. Vorig jaar op 8 maart 2020 kon nog net voor de lockdown de ALV op locatie doorgaan.

Door de ALV te verschuiven van maart naar 26 juni hoopten we dat een ALV op locatie wel konden houden. Helaas staan de COVID-maatregelen een ALV op locatie dan nog niet toe en moeten we de ALV dit jaar dus online houden. Als het goed is, hebben jullie de agenda als bijlage per e-mail ontvangen. Als dit niet het geval is, stuur dan een e-mail naar info@gccc.nl om de agenda alsnog te ontvangen.

Op deze Algemene Ledenvergadering blikken we weer terug op de evenementen van het afgelopen jaar en geven we inzicht in het reilen en zeilen van onze club. Daarnaast zullen we een doorkijkje geven naar de nationale en internationale evenementen van het komend half jaar.

In maart/april dit jaar heeft het bestuur openheid gegeven omtrent de financiële situatie van de club en een toelichting op de uitgaven en inkomsten. Hierover is in april een online ledenraadpleging gehouden, waarvan we het resultaat tijdens de ALV zullen bespreken. Uiteraard kunnen de aanwezige leden stemmen over o.a. de contributie over 2022 en de samenstelling van de kascommissie.

Als lid en als partner-lid van de GCCC-Benelux ben je vanzelfsprekend welkom deel te nemen aan de online ALV. De algemene ledenvergadering staat echter niet open voor introducé(e)s.

Wanneer je je aanmeldt, zal je een e-mail ontvangen met een uitnodiging voor de ALV Teamsmeeting.

Tijdens de pauze zal er gelegenheid zijn om te stemmen via een online raadpleging.

Om deel te kunnen nemen aan de online raadpleging heb je wel een account nodig. Als je nog geen account hebt, geef dit dan door aan info@gccc.nl.

Tot ziens op de online ALV!

Jerry Wan,
Secretaris GCCC