FEHAC herhaalt onderzoek naar klassieke voertuigwereld

Logo FEHACBUNNIK – De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs), voert een onderzoek uit naar de klassieke voertuigwereld. Een dergelijk onderzoek heeft eerder in 2006 ook plaatsgevonden. De FEHAC heeft dit onderzoek in een meer uitgebreide vorm begin 2013 herhaald.

MRB vrijstelling

Actualisering van de informatie is noodzakelijk mede naar aanleiding van het Regeerakkoord 2012, waarin de vrijstelling van moterrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers of klassieke voertuigen wederom ter discussie wordt gesteld. Met deze actuele informatie kan de FEHAC de belangen van oldtimer clubs en de eigenaren van alle soorten klassieke voertuigen effectiever behartigen bij de ministeries, politici en beleidsmakers. Het onderzoek is beperkt tot voertuigen met bouwjaren tot en met 1986.

Doelen van de vragenlijst

De belangrijkste doelen zijn om inzicht te krijgen:

  • in het financieel-economische belang van klassieke voertuigen in ons land;
  • hoe klassieke voertuigen worden gebruikt;
  • de demografische kenmerken van de eigenaren;
  • de activiteiten die in verband staan met klassieke voertuigen.

Onderzoeksdoel

Het doel van het onderzoek was om feiten te verzamelen over de klassieke voertuigwereld, die van belang zijn bij de totstandkoming van verkeerswetgeving en beleid. De verzamelde gegevens zullen worden gebruikt om ons mobiele erfgoed voor de toekomst te beschermen.