Algemene ledenvergadering 2022

 

Op zondag 27 maart is de Algemene ledenvergadering (ALV) weer op locatie gehouden.

Na in 2020 nog net een ALV op locatie te kunnen houden, in 2021 de ALV noodgedwongen door coronamaatregelen te moeten verschuiven naar  uiteindelijk een online ALV, kon er nu weer een fysieke ledenvergadering worden gehouden.

Op deze ALV is teruggeblikt op de evenementen van 2021 en gaf het bestuur inzicht in het reilen en zeilen van onze club. Daarnaast is er een doorkijkje gegeven naar de nationale en internationale evenementen van 2022.

Uiteraard gaf het bestuur ook weer een kijkje in de financiële situatie van de club en een toelichting op de uitgaven en inkomsten. Ook is de begroting voor 2022 gepresenteerd en hadden de aanwezige leden een stem in het vaststellen van de begroting en de contributie over 2023.

Tussendoor werd er ook een pauze ingelast en werd er voor belegde broodjes en drinken gezorgd. Vlak na de algemene ledenvergadering werd een compilatiefilm getoond met de GCCC evenementen in 2020 en 2021.

De clubleden konden zich vergapen aan prachtige auto’s als een Talbot Matra Murena uit 1981, Peugeot 402 B uit 1936, Citroën DS Cabriolet uit 1973, Simca Ariane uit 1961, diverse uitvoeringen van de Peugeot 404 en 205 en zelfs een tweetal Renault Alpine’s. Sommige auto’s zijn ook te huur.

Als lid en als partner lid van de GCCC-Benelux was je vanzelfsprekend welkom en mocht je stemmen. De ALV staat echter niet open voor introducés.

Als je wilde stemmen, maar niet bij de ALV aanwezig kon zijn, was het mogelijk om een volmacht te geven. Je kon je volmacht doorgeven per mail, waarin duidelijk vermeld stond aan welk (partner)lid je je volmacht gaf om voor jou te stemmen. Volmachten konden ook voorafgaand aan de ALV, aan de secretaris of de voorzitter worden overhandigd. Deze volmacht moest dan wel ondertekend zijn.

Honden: Honden waren welkom, mits zij aangelijnd zijn en geen overlast veroorzaken.