Nieuwe datum ALV en online ledenraadpleging

Beste leden,

Wij hopen dat het goed met jullie gaat.

Ook nu hebben we helaas nog steeds te maken met COVID en de COVID-maatregelen. Hierdoor is er dus ook geen Nieuwjaarsborrel geweest. Wanneer er weer een evenement georganiseerd kan worden, zal afhankelijk zijn van eventuele versoepelingen van de maatregelen.

De ALV zou dit jaar op 21 maart gehouden worden. Omdat we bij voorkeur een “analoge” ALV houden, waar we elkaar persoonlijk kunnen spreken, hebben we als bestuur besloten om de datum van de ALV te verschuiven.

De nieuwe datum waarop de ALV gepland is, zal ZATERDAG 26 juni zijn, rekening houdend met Artikel 15, lid 1 “Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar” en ervan uitgaand dat tegen die tijd de maatregelen versoepeld zijn. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, zullen we de ALV toch digitaal moeten houden.

Om dit jaar toch te kunnen starten, kan je na inloggen op de ledensite een pagina met ledenraadpleging vinden. Naast het o.a. makkelijker in contact komen met andere leden, oude GCCC-magazines bekijken en een aantal routebeschrijvingen van voorgaande ritten vinden, nóg een reden om een account aan te maken.

Als je nog geen account hebt, stuur dan een e-mail naar info@gccc.nl om er één aan te vragen.

Van 19 maart t/m 4 april is o.a. de begroting te raadplegen. Eventuele vragen kunnen t/m 26 maart per mail gesteld worden. De vragen en antwoorden op deze vragen zullen op 31 maart op het afgeschermde deel van de site vermeld worden bij de desbetreffende pagina waar de vraag over gaat. Vanaf het verschijnen van het magazine t/m 10 april kan er gestemd worden.

Wij hopen dat jullie begrip hebben voor de andere gang van zaken en dat we elkaar spoedig weer op locatie kunnen ontmoeten.

Blijf intussen gezond en let op jezelf en anderen.

Tot spoedig!

Het dagelijks bestuur van de GCCC,

Fred, Jerry, Marchel, Rob en Warner