ALV blikt terug op 2007 en kijkt vooruit naar 2008

AMSTERDAM (16 febr. 2008) – Tijdens de ALV heeft penningmeester Marcel duidelijke toelichting gegeven op de inkomsten en uitgaven van 2007.

In de stemronde werd onder andere de begroting 2008 goedgekeurd en is de contributie voor 2009 opnieuw ongewijzigd vastgesteld.

Stabiel ledental

Secretaris Con memoreerde een aantal oud leden die vorig jaar zijn overleden. Hij constateerde met tevredenheid dat het aantal leden van de GCCC stabiel is gebleven; voor leden die onze club vaarwel hebben gezegd zijn bijna evenveel nieuwe leden teruggekomen. Om de kosten voor de postzegels te drukken zullen alle GCCC mailings voortaan per e-mail worden verzonden. Wil je de mailing toch per post ontvangen? Dan kun je hiervoor een verzoek bij Con indienen.

Succesvolle evenementen

Evenementenman Aldrin is verkozen voor een nieuwe termijn. Hij gaf de complimenten aan de leden die samen met hem de evenementen van vorig jaar tot een succes hebben weten te brengen. Gemiddeld zijn de GCCC dagritten door 58 leden bezocht, waardoor gesproken kan worden van een vruchtbaar evenementenjaar. Topper was de organisatie van de Eurotour. Als beste dagevenement is de PartnerRuilRit gekozen door bezoekers van deze website.

Redactieleden Magazine gezocht

Bestuurslid Michael heeft er voorgezorgd dat ons kleurrijke GCCC Magazine echt staat als een huis! Om het succes te kunnen continueren zoekt Michael nog wel nieuwe redactieledenen gastschrijvers. Ook is er ruimte voor nieuwe adverteerders. Speciaal is een beroep gedaan op leden die zelf ook een eigen onderneming hebben om ook een advertentie te plaatsen in ons GCCC Magazine. Daarnaast blijkt TNT Post een speciaal tarief te hanteren, waardoor de magazines veel goedkoper kunnen worden verzonden. Dank aan clublid Tony die het bestuur hierop heeft gewezen.

Nieuwe voorzitter

Voorzitter Ton gaf te kennen dat hij binnenkort naar Zuid-Frankrijk gaat verhuizen, waardoor de GCCC op zoek moet naar een nieuwe voorzitter. Het bestuur heeft een kandidaat naar voren geschoven (Hans), maar tegenkandidaten kunnen zich nog tot 27 april opgeven. Op die datum zal een extra ALV plaatsvinden en kunnen de leden stemmen voor een nieuwe voorzitter. Op 27 april staat tevens de traditionele voorjaarsrit gepland.

Borrel

Aan het eind van de ALV hadden onze leden Ernst en Piet (dank heren, geweldig!) gezorgd voor drank en borrelhapjes. Zo kon nog even gezellig onderling worden nagetafeld.