Algemene Ledenvergadering zondag 17 februari 2019

Met de meer dan gezellige nieuwjaarsborrel  in “ons” ouwe trouwe  Plashuis nog vers in het geheugen, nodigt het dagelijkse bestuur van de Gay Classic Car Club Benelux al haar leden uit voor de  jaarlijkse ALV, oftewel de Algemene Ledenvergadering van 2019!

Op deze algemene ledenvergadering blikken we terug op de evenementen van het afgelopen jaar en geven we inzicht in het reilen en zeilen van onze club. Daarnaast zal er een doorkijkje worden gegeven naar de nationale en internationale evenementen van het komend jaar.

Uiteraard geeft het bestuur ook weer openheid omtrent de financiële situatie van de club en een toelichting op de uitgaven en inkomsten. Bovendien zal de  begroting voor 2019 worden gepresenteerd. Uiteraard hebben de aanwezige leden een stem in het vaststellen van de begroting voor 2019  en de contributie voor 2020. Dit jaar kun je tevens stemmen voor een nieuwe secretaris, een voorstel tot het gelijkwaardig verdelen van de evenementen over zaterdagen en zondagen en zal het bestuur een kandidaat erelid voordragen. Een primeur voor onze vereniging. Dus maak gebruik van je stemrecht!

Als lid en als partnerlid van de GCCC-Benelux ben je vanzelfsprekend welkom en mag je stemmen. De algemene ledenvergadering staat echter niet open voor introducé(e)s.

De vergadering zal plaatsvinden in een zaal van het Nederlands Transport Museum in de oude Bols jeneverfabriek. We zullen ons letterlijk bovenop de collectie klassieke auto’s, autobussen, vrachtwagens, vliegtuigen en het eerste Amsterdamse metrostel van de GVB bevinden. Voorzitter Arno van der Holst zal ons vertellen over dit unieke initiatief, dat voornamelijk draait op de inzet van enthousiaste vrijwilligers en sponsoren. En laat je ook verrassen door de interessante toekomstplannen van dit pop-up museum. En als je tijd en zin hebt om te sleutelen: Men heeft nog nieuwe vrijwilligers nodig! Genoeg reden dus  om naar de algemene ledenvergadering te komen. Natuurlijk zullen we je ook goed doorgesmeerd houden met warme, koude dranken en een hapje .

Waar: de algemene ledenvergadering wordt gehouden in het:

Nederlands Transport Museum
Lucas Bolsstraat 7
2152 CZ  NIEUW-VENNEP

Wanneer: de algemene ledenvergadering vindt plaats op zondag 17 februari 2019.

Open: de deuren gaan open om 11.30 uur.

Rondleiding (hier dient men zich ook voor aan te melden): start om 11.45 uur

Begin- en eindtijd: de vergadering start om 13.00 uur, tussendoor is er een pauze met belegde broodjes en het eind is gepland om 16:30 uur, daarna is er nog gelegenheid voor een borrel tot uiterlijk 17.30 uur.

Agenda en uitnodiging: de agenda en de uitnodiging zijn per mail en per  post verspreid.

Meedoen na aanmelden: we zien jullie vanzelfsprekend graag, maar dan wel na aanmelding. Dit in verband met de catering, de eventuele deelname aan de rondleiding  en de hoeveelheid stembriefjes.

Eventuele volmachten ten behoeve van stemming: volmachten voor het stemmen kunnen per e-mail aan het bestuur worden gemaild. Geef in je bericht duidelijk aan welk (partner-)lid gevolmachtigd wordt om namens jou te stemmen. Volmachten kunnen ook voorafgaand aan de algemene ledenvergadering, aan de secretaris of de voorzitter worden overhandigd. Deze volmacht moet dan wel ondertekend zijn.

Honden: Honden zijn welkom, mits zij aangelijnd en onder controle zijn.