Aanmelden Evenementenregeling

Aanmeldformulier leden GCCC voor evenementenregeling.

De evenementenregeling van de Belastingdienst maakt het mogelijk dat een geschorste auto maximaal acht dagen per jaar aan het verkeer mag deelnemen, waarbij die acht dagen over maximaal vier evenementen mogen zijn verdeeld. N.B.: als je de betreffende auto een dag eerder uit de stalling haalt, dan telt die dag mee voor de totaaltelling.

Van deze regeling mag je ook gebruik maken met je auto als je gebruik maakt van de overgangsregeling. In dat geval mag je in de maanden januari, februari en december maximaal twee dagen aan het verkeer deelnemen. Deze twee dagen moeten aaneengesloten zijn tijdens 1 evenement.

De GCCC heeft voor 2020 bij de belastingdienst de volgende evenementen aangemeld en gehonoreerd gekregen:

12 juli 2020: Picknickrit Zuid-Holland
ivm corona maatregelen is deze lijst nog niet compleet

Let op!

Is je auto bij de Belastingdienst aangemeld voor deelname aan het evenement en besluit je alsnog om niet deel te nemen? Geef het dan tijdig door, omdat anders het evenement wel meetelt in de berekening van het maximale aantal evenementen en dagen per jaar waarop je gebruik mag maken van de evenementenregeling (maximaal 8).

Je kunt je geschorste auto aanmelden voor het Evenement door het onderstaande formulier geheel in te vullen en te verzenden. Doe dat uiterlijk één week voor het Evenement. De GCCC meldt vervolgens je auto aan bij de Belastingdienst.

NB latere aanmeldingen kunnen niet worden meegenomen en dat geldt ook voor afmeldingen na die datum.

DISCLAIMER: De GCCC sluit bij voorbaat elke aansprakelijkheid uit onmiddellijk dan wel middellijk voortvloeiend uit deze geboden faciliteit.

Het is de verantwoordelijkheid van elk lid om zelf het aantal dagen bij te houden waarmee hij/zij gebruik maakt van de evenementenregeling als hier bedoeld.

Zie ook de infopagina van de GCCC over de MRB vrijstelling.

Links naar evenementenregeling op de site van de belastingdienst:

Deze bovenstaande links zijn voor achtergrondinformatie, aanmelden voor de evenementenregeling voor onze rit doe je via het onderstaande formulier.

  Velden met een * zijn verplicht.

  Naam (houder van het voertuig)*

  Straat en huisnummer*

  Postcode* (1234 AB)

  Woonplaats*

  E-mail*

  Kenteken*

  Merk auto*

  Type*

  Soort brandstof*

  Datum eerste toelating (dd-mm-jjjj)*

  Evenement waarvoor de auto wordt aangemeld*

  Aantal dagen dat gebruik wordt gemaakt van de regeling bij dit evenement*

  Datum/data waarvoor de auto wordt aangemeld (dd-mm-jjjj)*

  Eventuele opmerkingen

  Ik meld mijn geschorste auto hierbij aan voor deelname aan een
  door de GCCC georganiseerde tourrit (het Evenement) waarop
  de evenementenregeling 1997 van toepassing is.
  Ik verklaar dat mijn auto geldig verzekerd is en dat het
  bovenstaande formulier correct en volledig is ingevuld.
  Ik heb dit formulier uiterlijk één week voor het Evenement verzonden.

  Ik heb gecontroleerd dat mijn verzekeringspolis volledige dekking biedt
  als ik met mijn geschorste auto rijd en deelneem aan het evenement, en dat
  mijn auto op zijn minst APK-waardig is (en voor sommige verzekeringen
  gewoon APK gekeurd).

  Een kopie van het ingevulde formulier wordt
  automatisch naar je e-mailadres verzonden.