Voor je gelezen

Op deze pagina vind je berichten die door derden aan ons zijn toegestuurd. De inhoud valt geheel buiten verantwoordelijkheid van de GCCC.


Eurotour 2018

Van onze Britse zusterclub GCCG ontvingen we een vooraankondiging van de Eurotour 2018: