Terugblik 2021

Online ALV

Beste leden,

Wij hopen dat het nog steeds goed gaat met jullie allemaal.

Na een veelbewogen periode waarin onze old- en youngtimers vooral hebben stilgestaan, willen wij, het dagelijks bestuur van de Gay Classic Car Club, ieder lid uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van 2021.

Zoals de meesten van jullie wel weten houden we de ALV altijd eerder in het jaar. Vorig jaar op 8 maart 2020 kon nog net voor de lockdown de ALV op locatie doorgaan.

Door de ALV te verschuiven van maart naar 26 juni hoopten we dat een ALV op locatie wel konden houden. Helaas staan de COVID-maatregelen een ALV op locatie dan nog niet toe en moeten we de ALV dit jaar dus online houden. Als het goed is, hebben jullie de agenda als bijlage per e-mail ontvangen. Als dit niet het geval is, stuur dan een e-mail naar info@gccc.nl om de agenda alsnog te ontvangen.

Op deze Algemene Ledenvergadering blikken we weer terug op de evenementen van het afgelopen jaar en geven we inzicht in het reilen en zeilen van onze club. Daarnaast zullen we een doorkijkje geven naar de nationale en internationale evenementen van het komend half jaar.

In maart/april dit jaar heeft het bestuur openheid gegeven omtrent de financiële situatie van de club en een toelichting op de uitgaven en inkomsten. Hierover is in april een online ledenraadpleging gehouden, waarvan we het resultaat tijdens de ALV zullen bespreken. Uiteraard kunnen de aanwezige leden stemmen over o.a. de contributie over 2022 en de samenstelling van de kascommissie.

Als lid en als partner-lid van de GCCC-Benelux ben je vanzelfsprekend welkom deel te nemen aan de online ALV. De algemene ledenvergadering staat echter niet open voor introducé(e)s.

Wanneer je je aanmeldt, zal je een e-mail ontvangen met een uitnodiging voor de ALV Teamsmeeting.

Tijdens de pauze zal er gelegenheid zijn om te stemmen via een online raadpleging.

Om deel te kunnen nemen aan de online raadpleging heb je wel een account nodig. Als je nog geen account hebt, geef dit dan door aan info@gccc.nl.

Tot ziens op de online ALV!

Jerry Wan,
Secretaris GCCC

Nieuwe datum ALV en online ledenraadpleging

Beste leden,

Wij hopen dat het goed met jullie gaat.

Ook nu hebben we helaas nog steeds te maken met COVID en de COVID-maatregelen. Hierdoor is er dus ook geen Nieuwjaarsborrel geweest. Wanneer er weer een evenement georganiseerd kan worden, zal afhankelijk zijn van eventuele versoepelingen van de maatregelen.

De ALV zou dit jaar op 21 maart gehouden worden. Omdat we bij voorkeur een “analoge” ALV houden, waar we elkaar persoonlijk kunnen spreken, hebben we als bestuur besloten om de datum van de ALV te verschuiven.

De nieuwe datum waarop de ALV gepland is, zal ZATERDAG 26 juni zijn, rekening houdend met Artikel 15, lid 1 “Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar” en ervan uitgaand dat tegen die tijd de maatregelen versoepeld zijn. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, zullen we de ALV toch digitaal moeten houden.

Om dit jaar toch te kunnen starten, kan je na inloggen op de ledensite een pagina met ledenraadpleging vinden. Naast het o.a. makkelijker in contact komen met andere leden, oude GCCC-magazines bekijken en een aantal routebeschrijvingen van voorgaande ritten vinden, nóg een reden om een account aan te maken.

Als je nog geen account hebt, stuur dan een e-mail naar info@gccc.nl om er één aan te vragen.

Van 19 maart t/m 4 april is o.a. de begroting te raadplegen. Eventuele vragen kunnen t/m 26 maart per mail gesteld worden. De vragen en antwoorden op deze vragen zullen op 31 maart op het afgeschermde deel van de site vermeld worden bij de desbetreffende pagina waar de vraag over gaat. Vanaf het verschijnen van het magazine t/m 10 april kan er gestemd worden.

Wij hopen dat jullie begrip hebben voor de andere gang van zaken en dat we elkaar spoedig weer op locatie kunnen ontmoeten.

Blijf intussen gezond en let op jezelf en anderen.

Tot spoedig!

Het dagelijks bestuur van de GCCC,

Fred, Jerry, Marchel, Rob en Warner.