Van onze Britse zusterclub GCCG ontvingen we een vooraankondiging van de Eurotour 2018: